Esther Nederpelt Lazarom

 d a n s e n d   d o o r   h e t   l e v e n 

Voor de dansdocent! 

Afgelopen jaren heb ik gemerkt dat ik graag dingen opschrijf vanuit mijn persoonlijke ervaring als dansdocent. 
Hier heb ik een ruimte voor ingebouwd in mijn website. Zie hieronder voor alle publicaties! Veel leesplezier :-). 

Energiebesparend lesgeven? Yes you can! 


In de heat of the moment van jouw les heb je het veelal niet in de gaten: je geeft alles aan energie en houdt maar weinig over voor het volgende moment, een volgende les, de volgende dag! Hieronder volgen een paar tips en trics die je wellicht op weg zullen helpen naar een rustigere les, niet voor jouw leerlingen – want die wil je graag een uur of langer flink laten zweten - maar voor jou als docent!
Lees verder... 


Over de onderlinge relatie van dansleerling en dansdocent
~ de ziel van de dansles ~

Als dansdocent heb ik in de afgelopen 15 jaar ervaren dat de relatie tussen dansdocent en dansleerling het fundament vormt voor een geslaagde les. Vroeger, als er wat mis ging in mijn les zoals een leerling die geagiteerd reageerde op bepaalde feedback, fysiek leek te blokkeren of als ik zelf niet meer wist hoe ik iets aan moest pakken, dan keek ik aanvankelijk naar “Wat heb ik verkeerd gedaan in mijn materiaal? Wat heb ik verkeerd gedaan in mijn aanpak en uitleg?  Waar heb ik niet goed gekeken naar wat er met de leerling gebeurde?”. 


Afgelopen jaren ben ik er steeds meer achter gekomen dat die vragen geen onzinnige vragen waren op zich, maar dat er een grotere vraag daaraan ten grondslag lag: “Wat is er in de relatie tussen mij en de leerling gebeurd waardoor we elkaar nu mislopen in contact?”. Dit bleek in veel gevallen de werkelijke vraag te zijn. Lees verder...